วันเสาร์ที่ 11 มิถุนายน พ.ศ. 2554

การใช้ปุ๋ยกับสวนยางพาราภาคใต้

ปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่นเป็นปุ๋ย น้ำแบบอะตอมมิคนาโนเทค ใช้สำหรับให้ธาตุอาหารกับพืชได้ทั้งระบบ ทางใบ ลำต้น และทางราก เอ็นฟังก์ชั่นสามารถให้ธาตุอาหารทดแทนธาตุอาหารแบบเดียวกับธาตุอาหารในปุ๋ยเคมีซึ่งเป็นธาตุอาหารสำเร็จรูปมีทั้งธาตุอาหารหลัก ธาตุอาหารรอง และธาตุอาหารเสริมของพืชมากว่า 10 ชนิด การให้ธาตุอาหารแก่พืชด้วยเอ็นฟังก์ชั่นสามารถใช้ทดแทนปุ๋ยเคมีทางดินได้มากกว่า 50% เมื่อใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ หรือใช้แบบผสมผสาน ปุ๋ยเคมี ปุ๋ยอินทรีย์ และปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่น
สารอินทรีย์ไรซ์โกลด์  เป็นสารอินทรีย์สังเคราะห์ชนิดใหม่ พืชสามารถดูดซึมได้ไวช่วยต่อต้านและยังยังโรคราของพืชได้ทุกชนิด  ออกฤทธิ์เร็วได้ผลฉับไว สำหรับยางพาราช่วยต่อต้านเชื้อราที่เซลเปลือกยางพารา ป้องกันเปลือกยางแห้ง หน้ายางแห้ง ช่วยให้หน้ายางอ่อนตัวกรีดง่าย เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตน้ำยาง ใช้ร่วมกันปุ๋ยน้ำทางใบ เอ็นฟังก์ชั่น ช่วยเพิ่มเปอร์เซนต์ของน้ำยางพาราปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตไทย เป็นปุ๋ยอินทรีย์เกรดเอ ได้รับรองมาตรฐานเป็นปุ๋ยอินทรีย์จากกรมวิชาการเกษตร ในการบำรุงดิน และบำรุงต้นพืช มีอินทรีย์ธาตุบำรุงดินที่สมบูรณ์ด้วยขบวนการผลิตปุ๋ยอินทรีย์หมักด้วยวัสดุอินทรีย์จากซากพืชกากชานอ้อยในพื้นที่ มีธาตุอาหารพืชจากปุ๋ยมูลค้างคาว การหมักด้วยกากน้ำตาลจากโรงงาน การปั้นอัดเม็ดเป็นปุ๋ยอินทรีย์ทางการค้าด้วยแร่ธาตุบำรุงดิน ซิลิกอน และแร่ธาตุภูไมท์ ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี หรือปุ๋ยชีวะภาพช่วยทำให้ปรับโครงสร้างของดิน มีคุณภาพดี หรือใช้ร่วมกับปุ๋ยทางใบ ได้แก่ ปุ๋ยเอ็นฟังก์ชั่น ทำให้เพิ่มผลผลิตแก่พืชได้มากขึ้น การใช้ปุ๋ยอินทรีย์เอไอบิสเนตกับยางพาราช่วยป้องกันยางตายนึ่ง บำรุงดินและเพิ่มธาตุอาหารให้กับยางได้มาก ทำให้ยางพารามีอายุกรีดได้นานขึ้น  จากผลการทดลองใช้กับยางพารา และพืชทุกชนิด โดยใช้ร่วมกับปุ๋ยนาโนเอ็นฟังก์ชั่น ช่วยทำให้เกษตรกรลดอัตราการใช้ปุ๋ยเคมีลงดินได้ถึง 50% เมื่อดินได้มีการพัฒนาโครงสร้างได้สมบูรณ์ สามารถเปลี่ยนแนวทางการใช้เป็นเกษตรอินทรีย์ พืชเจริญงอกงามดี

สอบถาม/สั่งซื้อ คุณทวีพล เสียมเหล็ก โทร.08-98716994
                          email: phol.9@hotmail.com
หลักสูตรธุรกิจออนไลน์

ไม่มีความคิดเห็น:

แสดงความคิดเห็น